Een verfrissende verneveling van witte wilg,
jeneverbes, rode klaver en weidegras extracten die
helpen de uitstraling van een vette huid en vlekken te
verminderen.